Jeśli zastanawiasz się nad rozwodem musisz wziąć pod uwagę czy rozwód ma być z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie. Zasadą jest, że sąd orzekając o rozwodzie ustala winnego rozkładu małżeństwa. Sąd może odstąpić od orzekania o winie jedynie, gdy oboje małżonków zgodnie o to wnosi. Orzekając o winie sąd wskazuje, który z małżonków jest winny tego, że małżeństwo się rozpadło. W niniejszym artykule przedstawię ci w jasny i przejrzysty sposób wady jak i zalety obydwu rozwiązań.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie

 

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie ?

 

Jeżeli drugi współmałżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a w skutek rozwodu istotnie pogorszy się Twoja sytuacji materialna możesz żądać od niego na siebie alimentów, obowiązek ten będzie przy tym ograniczony do pięciu lat.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka, może mieć wpływ na podział majątku wspólnego, choć nie każdy sąd popiera tą linie orzeczniczą. W przypadku ustalenia wyłącznej winy drugiego małżonka możesz wnosić, aby wasz wspólny majątek został podzielony z korzyścią dla Ciebie np. 60 % dla Ciebie i 40 % dla współmałżonak.

 

Zastanawiając się czy wnosić pozew o rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzeczenia o winie musisz brać pod uwagę to że sąd nie miarkuje winy tzn. jeżeli w toku postępowania zostanie ustalone że swoim zachowaniem W jakimś stopniu również przyczyniłeś się do rozkładu małżeństwa to sąd w wyroku końcowym wyda orzeczenie o rozwodzie z winy obu stron

 

Żądając rozwodu z orzeczeniem o winie musisz przekonać sąd o tym, że do rozkładu pożycia doszło wyłącznie z winy współmałżonka. Twoim obowiązkiem będzie zatem przeprowadzić dowody, które poprą twierdzenia o nagannych zachowaniach współmałżonka. Mogą to być zeznania bliskich lub sąsiadów, różnego rodzaju dokumenty. Pamiętaj, jednakże, że wina małżonków nie jest stopniowana, jeżeli zatem Ty również ponosisz winę za rozkład małżeństwa, chociażby w mniejszym stopniu, sąd orzeknie o rozwodzie z winy was obojga. Rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej niż bez orzeczenia o winie. Wiąże się to z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie,

 

Częstym powodem żądania rozwodu z winy drugiego małżonka jest związek jednego z małżonków z innym partnerem. Jest to silny argument, jednakże należy pamiętać, że związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład (wyrok Sądu Najwyższego z 28.9.2000 r., IV CKN 112/00).

 

Rozwód bez orzeczenia o winie

 

Niewątpliwą korzyścią płynącą z rozwodu bez orzeczenia o winie jest to, że rozwód możesz uzyskać już na pierwszej rozprawie, o ile nie ma innych kwestii spornych takich jak miejsce pobytu dzieci, kontakty z dziećmi i alimenty na nie.

 

W pewnym sensie wadą jest natomiast to, że możesz żądać od drugiego małżonka alimentów tylko w sytuacji, gdy popadniesz w niedostatek. Stan niedostatku w rozumieniu art. 60 § 1 krio zachodzi i można o nim mówić wówczas, kiedy małżonek własnymi siłami nie może zaspokoić w całości lub w części swoich usprawiedliwionych potrzeb, a nadto nie może zapewnić sobie dodatkowych źródeł dochodu z racji braku koniecznych kwalifikacji, których z kolei nie może nabyć z uwagi na konieczność sprawowania opieki czy też z uwagi na stan zdrowia. Innymi słowy jest to sytuacja, kiedy osoba dochodząca roszczenia nie ma możliwości majątkowych i zarobkowych pozwalających sprostać swoim uzasadnionym potrzebom, a dodatkowo nie jest w zdolna własnymi siłami i przy pomocy własnych środków zapewnić sobie właściwych warunków bytowych (wyrok Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 16 marca 2017 r., III RC 265/16).

 

Podejmując decyzje czy chcesz rozwód z orzeczeniem o winie, czy bez orzeczenia o winie musisz zastanowić się:

  1. Czy drugi małżonek wyrazi wolę rozwodu bez orzekania o winie ?
  2. Czy zależy Ci na czasie ?
  3. Czy możesz udowodnić winę współmałżonka i czy sam w jakimś stopniu nie przyczyniłeś się do rozwodu ?
  4. Czy będziesz żądać alimentów na siebie ?
  5. Czy będziecie dzielić majątek wspólny ?

Adres

ul. Krzysztofa Komedy 32/14
80-176 Gdańsk

Email

michal.gabriel@adwokat-gabriel.pl

Telefon

668-490-372 (spotkania po wcześniejszym umówieniu terminu)